GROUP A - TABLE NO 1    
     
    A1 A2 A3 A4 A5    
    Black & Brown 92' Exsas 83 EXSAS 85 Apa2jer 93 Sp99dchock B    
A1 Black & Brown 92'              
A2 Exsas 83              
A3 EXSAS 85              
A4 Apa2jer 93              
A5 Sp99dchock B              
                 
                 
                 
GAME TIME               
1 9:00:00 AM A1 Black & Brown 92'   VS   Exsas 83 A2
2 9:20:00 AM A3 EXSAS 85   VS   Apa2jer 93 A4
3 9:40:00 AM A5 Sp99dchock B   VS   Black & Brown 92' A1
4 10:00:00 AM A2 Exsas 83   VS   EXSAS 85 A3
5 10:20:00 AM A4 Apa2jer 93   VS   Sp99dchock B A5
6 10:40:00 AM A1 Black & Brown 92'   VS   EXSAS 85 A3
7 11:00:00 AM A2 Exsas 83   VS   Apa2jer 93 A4
8 11:20:00 AM A5 Sp99dchock B   VS   EXSAS 85 A3
9 11:40:00 AM A1 Black & Brown 92'   VS   Black & Brown 92' A4
10 12:00:00 PM A5 Sp99dchock B   VS   Exsas 83 A2
11 12:20:00 PM 1ST QTR FINAL     VS      
12 12:40:00 PM 4TH QTR FINAL     VS      
13 1:00:00 PM 2ND SEMI FINAL     VS      
14 1:20:00 PM FINAL     VS      
15 1:40:00 PM       VS      
                 

 

  GROUP B - TABLE NO 2    
     
    B1 B2 B3 B4 B5    
    Paddlepop Bt 8 Champion Sp99dchock A Kintong Kintang Slow Slow Ranger    
B1 Paddlepop              
B2 Bt 8 Champion              
B3 Sp99dchock A              
B4 Kintong Kintang              
B5 Slow Slow Ranger              
                 
                 
                 
GAME TIME               
1 9:00:00 AM B1 Paddlepop   VS   Bt 8 Champion B2
2 9:20:00 AM B3 Sp99dchock A   VS   Kintong Kintang B4
3 9:40:00 AM B5 Slow Slow Ranger   VS   Paddlepop B1
4 10:00:00 AM B2 Bt 8 Champion   VS   Sp99dchock A B3
5 10:20:00 AM B4 Kintong Kintang   VS   Slow Slow Ranger B5
6 10:40:00 AM B1 Paddlepop   VS   Sp99dchock A B3
7 11:00:00 AM B2 Bt 8 Champion   VS   Kintong Kintang B4
8 11:20:00 AM B5 Slow Slow Ranger   VS   Sp99dchock A B3
9 11:40:00 AM B1 Paddlepop   VS   Paddlepop B4
10 12:00:00 PM B5 Slow Slow Ranger   VS   Bt 8 Champion B2
11 12:20:00 PM 2ND QTR FINAL     VS      
12 12:40:00 PM 1ST SEMI FINAL     VS      
13 1:00:00 PM EHXITBITION MATCH     VS      
14 1:20:00 PM       VS      
15 1:40:00 PM       VS      
                 

 

  GROUP C - TABLE NO 3    
     
    C1 C2 C3 C4 C5    
    Sp99dchock C BAS1977 52 AMAN MN8184 Butir Sebelah Je    
C1 Sp99dchock C              
C2 BAS1977              
C3 52 AMAN              
C4 MN8184              
C5 Butir Sebelah Je              
                 
                 
                 
GAME TIME               
1 9:00:00 AM C1 Sp99dchock C   VS   BAS1977 C2
2 9:20:00 AM C3 52 AMAN   VS   MN8184 C4
3 9:40:00 AM C5 Butir Sebelah Je   VS   Sp99dchock C C1
4 10:00:00 AM C2 BAS1977   VS   52 AMAN C3
5 10:20:00 AM C4 MN8184   VS   Butir Sebelah Je C5
6 10:40:00 AM C1 Sp99dchock C   VS   52 AMAN C3
7 11:00:00 AM C2 BAS1977   VS   MN8184 C4
8 11:20:00 AM C5 Butir Sebelah Je   VS   52 AMAN C3
9 11:40:00 AM C1 Sp99dchock C   VS   Sp99dchock C C4
10 12:00:00 PM C5 Butir Sebelah Je   VS   BAS1977 C2
11 12:20:00 PM 3RD QTR FINAL     VS      
12 12:40:00 PM       VS      
13 1:00:00 PM       VS      
14 1:20:00 PM       VS      
15 1:40:00 PM       VS      
                 

 

Akaun Kebajikan EXSAS

Nama : Persatuan Bekas Pelajar SEMSAS
Bank : Affin Bank Wangsa Maju
No Akaun : 105040031824

Akaun Bank EXSAS

Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas

Bank : Maybank Berhad, Kelana Jaya

No Akaun : 5623 5750 2760

Jumlah Pelawat

Web Traffic: Hari Ini 303 | Total 1720105 | Powered by CoalaWeb
Go to top